Mandalas av naturfoton och fraktalgeometri

Ordet mandala betyder cirkel på sanskrit, men cirkelformiga geometriska diagram av det slag som kallas mandala är inte begränsade till någon specifik plats, religion eller tradition. Mandalor har i olika former och sammanhang förekommit över hela världen, genom hela mänsklighetens historia. Med cirkeln som grundform har kosmos i årtusenden beskrivits i både hällristningar, kyrkor och tempel. Den uppdelade cirkeln har också kommit att ingå som ett lika självklart som universellt element i konst och arkitektur. Cirklar öppnas och sluts. Tiden, liksom vår uppfattning av den, har många lager.

Själv använder jag mig av mandas skapade i collageteknik av naturfoton för att fånga och koncentrera känslan i naturen; på en speciell plats, vid en speciell tid på dygnet och året. Inspirationen kommer från naturens ständigt pågående livscykler och förvandlingar. Jag bygger också upp mandalas av fraktalstrukturer.