now loading

Onda aningar

10 februari, 2024

Onda aningar kan man få av olika anledningar. Men oavsett vilka, så kan de onda aningarna gestaltas som fraktaler.

  • Leave a comment