now loading

Snösmältningsmörker

13 februari, 2024

Vårvintern är en bra årstid för fraktaler, och den tid på året då jag en gång började att experimentera med fraktaler som konstform. Någon vårvinter i egentlig mening finns inte på Gotland, men det finns ändå några dagar varje år då ljuset, temperaturen och atmosfären blir någotlunda rätt. I går var det en sådan dag, och en ny vårvinterserie av fraktaler började ta form.

  • Leave a comment

Onda aningar Previous post Onda aningar